Laboratorium

Pracownia Nawozowa i Paszowa

Badania nawozów mineralnych oraz wapna nawozowego prowadzone są na potrzeby urzędowej kontroli jakości oraz na zlecenia klientów. Dział Laboratoryjny upoważniony jest do wykonywania badań potwierdzających spełnienie przez nawozy oznaczone znakiem „Nawóz WE” znajdujących się w swobodnym obrocie na terenie Unii Europejskiej wymagań określonych w przepisach (Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r. Monitor Polski nr 60 poz. 788).

Opłata za analizę 1 próbki nawozu mineralnego wynosi:

 • mocznik (biuret , azot całkowity–amidowy,granulacja „na sucho”) – 196,83 zł
 • sól potasowa (potas, granulacja „na sucho”) – 265,56 zł
 • superfosfat (fosfor rozpuszczalny w kwasach, fosfor rozpuszczalny w cytrynianie, fosfor rozpuszczalny w wodzie, granulacja „na sucho”) – 459,25 zł
 • siarczan amonu (azot amonowy, granulacja „na sucho”) – 121,85 zł
 • zobacz przykładowa ofertę cenową


Opłata za analizę 1 próbki środka wapnującego wynosi:

 • wapno zawierajace wapń (tlenek wapnia, wilgotność) – 193,70 zł
 • wapno zawierajace wapń i magnez (tlenek wapnia, tlenek magnezu, wilgotność) – 268,68 zł zł
 • oznaczenie zawartości ołowiu i kadmu – 168,72 zł
 • zobacz przykładowa ofertę cenową


Opłata za pobranie próbki nawozu mineralnego – 74,98 zł

Opłata za pobranie próbki środka wapnującego – 74,98 zł
Badania nawozów naturalnych wykonywane są zgodnie z wymaganiami ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) z późn. zm. Nawozy naturalne w rozumieniu ustawy (art. 2 pkt. 2 ust. 4) to przeznaczone do rolniczego wykorzystania:
a) obornik, gnojówka i gnojowica,
b) pochodzące od zwierząt gospodarskich, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, odchody, z wyjątkiem odchodów pszczół i zwierząt futerkowych, bez dodatków innych substancji,
c) guano.

Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Konieczne jest więc opracowanie planu nawożenia zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów.

Opłata za analizę 1 próbki nawozu naturalnego (stałego) wynosi:

 

Opłata za analizę 1 próbki nawozu naturalnego (płynnego) wynosi:

 

Opłata za pobranie próbki nawozu naturalnego stałego – 104,97 zł
Opłata za pobranie próbki nawozu naturalnego płynnego – 209,95 zł
Badanie gleby na zawartość azotu mineralnego wykonywane są w celu ustalenia dawek nawozów i optymalizacji nawożenia tym składnikiem. Próbki do badań najkorzystniej jest pobierać w okresie wczesnowiosennym oraz pożniwnym i jesiennym (przed kolejnym nawożeniem).

Opłata za analizę 1 próbki gleby wynosi:

 • zawartość azotu mineralnego w dwóch warstwach: 0-30 cm, 31-60 cm – 36,87 zł
 • zawartość azotu mineralnego w trzech warstwach: 0-30 cm, 31-60 cm, 61-90 cm – 51,23 zł


Opłata za pobranie próbki gleby (2 warstwy) – 37,49 zł
Opłata za pobranie próbki gleby (3 warstwy) – 56,24 zł


Instrukcję pobierania próbek znajdziesz w dziale Do druku oraz na stronie internetowej www.schr.gov.pl

Szczegółowy wykaz metod badawczych akredytowanych dostępny na stronie www.pca.gov.pl.

Wysokość opłat pobieranych przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze za ww. analizy chemiczne określona jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze (Dz. U. Nr 29 poz. 174).

Tak pracujemy


ANALIZA AZOTU MINERALNEGO W GLEBIE
metoda kolorymetryczna z zastosowaniem analizatora przepływowego firmy SKALARDESTYLACJA AZOTU
 analiza próbek gleby, nawozów organicznych, mineralnych
i osadów ściekowych z zastosowaniem destylarki firmy Büchii


DSETYLACJA AZOTU W GLEBIE
metoda miareczkowa z zastosowaniem destylarki Büchii


 

Ankieta

W trosce o jak najwyższą jakość naszych usług prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety zadowolenia klienta. Dzięki niej będziemy wiedzieć co możemy jeszcze poprawić, aby spełnić Państwa wymagania i oczekiwania.

Wypełnij

Cytat

Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.

Antoine de Saint-Exupery